• 0231 613 464
  • grigore_ghicavv@yahoo.com

Arhivă lunară 23 ianuarie 2024

Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

„DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE GHICA DOROHOI”

la COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE GHICA”

din MUNICIPIUL DOROHOI, județul BOTOȘANI

Colegiul Național „Grigore Ghica” anunță începerea implementării proiectului intitulat „Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului National Grigore Ghica Dorohoi” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1914.

Proiectul se va derula în perioada 25.01.2024 – 31.01.2025, are o valoare totală de 702.362,99 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Creșterea calității actului educațional și a gradului de atractivitate al școlii prin accesul elevilor la educație folosind mijloace moderne de învățare;
  • Consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator” inteligent pentru cadrele didactice;
  • Dezvoltarea unor competențe comune și specifice care să conducă la adaptarea și integrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii și în viața socială;
  • Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile, combaterea excluziunii sociale și a fenomenelor de segregare;
  • Prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: Șlincu Georgel-Costel

E-mail contact: georgel.slincu@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.