• 0231 613 464
  • grigore_ghicavv@yahoo.com

Acreditare ERASMUS+1 SCH

 

OBIECTIVE:

O1 – Îmbunătățirea competențelor digitale a 50 de elevi și 15 profesori pe parcursul a 3 ani, în vederea creșterii calității actului de predare, învățare și evaluare online

O2 – Dezvoltarea de competențe și abilități pentru educația incluzivă a 16 profesori în 2 ani

O3 – Îmbunătățirea competențelor de multiculturalitate, interculturalitate, multilingvism a 8 profesori și a 20 de elevi pe o perioadă de 4 ani

O4 – Îmbunătățirea competențelor manageriale a 3 membri din echipa managerială timp de 1 an

 

Selecție echipă de proiect

Selecție participanți mobilități

Diseminare