• 0231 613 464
  • grigore_ghicavv@yahoo.com

Proceduri revizuite

Procedura operațională de atribuire a orelor de consiliere – Revizia 3 2024

Procedura Consiliere CNGG Revizia 3 2024

 

Procedura Consiliere CNGG Revizia 3 2024

 

PO 45 – Răspunderea disciplinară a personalului

Răspunderea disciplinară a personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere

 

Raport de cercetare disciplinară prealabilă

Hotărârea privind aplicarea sancțiunii disciplinare

Proces-verbal de audiere a salariatului

Decizia privind aplicarea sancțiunii disciplinare

 

PO 13 – Atribuirea orelor de consiliere

PO_13_Atribuirea_orelor_de_consiliere

 

PO 38 – Efectuarea asistenței la clasă

PO_38_Efectuarea_asistentei_la_clasa

 

PS 6 – Comunicarea internă și externă

PS_6_Comunicarea_interna_externa

 

PO 117 – Organizarea taberelor, excursiilor

PO_117_Organizarea_taberelor_Excursiilor

 

PO 11 – Siguranța elevilor și profesorilor

PO_11_Siguranta_elevilor_si_profesorilor

 

PO 13 – Desfășurarea cursurilor

PO_13_Desfasurarea_cursurilor