• 0231 613 464
 • grigore_ghicavv@yahoo.com

Responsabili comisii metodice

An școlar 2022-2023

Comisia de curriculum

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • STEGARU VIORICA – membru
 • AGRĂPINEI CARMEN – membru
 • CONSTANTIN XENIA – membru
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • HÎRTOPEANU RĂZVAN – membru
 • PAVEL DANIELA – membru

 

Comisia de evaluare și asigurare a calității

 • Președinte prof. ȘLINCU GEORGEL COSTEL
 • NICORICI SONIA – responsabil
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • STEGARU VIORICA – membru
 • ADĂSCĂLIȚEI DANIELA – membru
 • IGNAT LUMINIȚA – membru
 • PUIU OTILIA – membru
 • VAIPAN OANA – membru
 • PLAMADĂ BIANCA – membru
 • GAVRILUȚĂ PAULA – membru

 

Comisia de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

 • IFRIM MONICA – coordonator
 • CUCOREANU GIANINA – membru
 • ȘLINCU IULIA – membru
 • LIPȘA CRINA – membru
 • PAVEL DANIELA – membru
 • ALEXANDRU GABRIEL – membru

 

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 • CONSTANTIN XENIA – responsabil
 • MORARIU LIVIU – membru
 • TOMA MARIAN – membru
 • BLAGA DORINEL – membru

 

Comisia SNAC

 • AGRĂPINEI CARMEN – responsabil
 • GÎBU ANA MARIA – membru
 • HURĂ MIHAELA – membru
 • PUIU OTILIA – membru
 • BAROI LIDIA – membru

 

Comisia de acordare a burselor școlare

 • Președinte: Prof. PĂDURARIU PETRU-SILVIU – director adjunct
 • PÎNZARIU ANAMARIA – secretar
 • HRAB ANA-CRISTINA – membru
 • CUCOREANU GRETTI-BEATRICE – membru
 • IGNAT GABRIELA-LUMINIȚA – membru

 

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

 • ADĂSCĂLIȚEI ELENA-DANIELA – responsabil
 • ALEXANDRU TEODORA – membru
 • MISTRINESCU LUCICA-NICOLINA – membru

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție si discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • ANECHI NANCY-LOREDANA – responsabil
 • VERINCIUC ȘTEFANIA-LARISA – membru
 • CUCOREANU GRETTI-BEATRICE – membru
 • NECHIFOR CRISTINA – membru

 

Comisia de întocmire ORAR

 • PĂDURARIU PETRU-SILVIU – responsabil
 • IGNAT GABRIEL – membru
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • MORARIU COSTICĂ-LIVIU – membru
 • STEGARU VIORICA – membru

 

An școlar 2021-2022

Comisia de evaluare a cadrelor didactice

 • NICORICI SONIA – membru
 • ȘLINCU IULIA – membru
 • IFRIM MONICA – membru
 • JÎȘCANU CLAUDIA – membru
 • STEGARU VIORICA – membru

 

Comisia de curriculum

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • NICORICI SONIA – membru
 • ADĂSCĂLIȚEI DANIELA – membru
 • CUCOREANU GIANINA – membru
 • AGRĂPINEI CARMEN – membru
 • STEGARU VIORICA – membru
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • LIPȘA CRINA – membru
 • CONSTANTIN XENIA – membru

 

Comisia de evaluare și asigurare a calității

 • Președinte prof. ȘLINCU GEORGEL COSTEL
 • NICORICI SONIA – responsabil
 • IGNAT LUMINIȚA – membru
 • PUIU OTILIA – membru
 • STEGARU VIORICA – membru
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • ADĂSCĂLIȚEI DANIELA – membru

 

Comisia de perfecționare și formare continuă

 • JÎȘCANU CLAUDIA – responsabil
 • ALEXANDRU TEODORA – membru
 • AXINIEI IOLANDA – membru

 

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și Comisia pentru situații de urgență

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • CONSTANTIN XENIA – responsabil
 • MORARIU LIVIU – membru
 • TOMA MARIAN – membru
 • HÎRTOPEANU RĂZVAN – membru
 • GRĂDINARIU GEORGE – membru

 

Comisia de control managerial intern

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • Economist DUȚĂ ELENA – membru
 • Economist PÎNZARIU ANAMARIA – membru
 • CUCOREANU GRETTI – membru
 • NICORICI SONIA – membru
 • LIPȘA CRINA – membru
 • CUCOREANU GIANINA – membru

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție si discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • ANECHI NANCY LOREDANA – responsabil
 • BUCȘĂ CRISTINA – membru
 • GHERASIM DANIELA – membru
 • CUCOREANU GRETTI – membru
 • ROMAN GHEORGHE – membru

 

Comisia de proiecte educaționale

 • IFRIM MONICA – responsabil
 • CUCOREANU GRETTI – membru
 • BUCȘĂ CRISTINA – membru
 • LIPȘA CRINA – membru
 • PAVEL DANIELA – membru
 • STEGARU VIORICA – membru
 • ȘLINCU IULIA – membru

 

Comisia de monitorizare a frecvenței școlare

 • ALEXANDRU TEODORA – responsabil
 • ALEXANDRU GABRIEL – membru

 

Comisia de întocmire ORAR

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • IGNAT GABRIEL – membru
 • PUIU OTILIA – membru

 

Comisia de manuale școlare

 • HÎRTOPEANU RĂZVAN – responsabil
 • BLAGA DORINEL – membru
 • HLUȘCU MARIANA – membru

 

Comisia de programe și proiecte europene

 • Președinte prof. ȘLINCU IULIA
 • PAVEL DANIELA – membru
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • IFRIM MONICA – membru
 • CUCOREANU GIANINA – membru
 • BAROI LIDIA – membru

 

Comisia SNAC

 • AGRĂPINEI CARMEN – responsabil
 • GAFIȚANU-MALENCHI OANA – membru
 • NECHIFOR CRISTINA – membru
 • GÎBU ANA MARIA – membru
 • HURĂ MIHAELA – membru

 

Comisia de elaborare și actualizare R.I. și R.O.F.

 • ANECHI LOREDANA – responsabil
 • AZOICĂI DANIELA – membru
 • HURĂ MIHAELA – membru
 • CODREANU MARINELA – membru
 • MISTRINESCU LUCICA – membru

 

Comisia de Audient

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • BUCȘĂ CRISTINA – consilier școlar
 • IFRIM MONICA – membru

 

Comisia pentru Examene de diferențe

 • Președinte prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU
 • DRĂGHICI CRISTINA – membru
 • ALEXANDRU TEODORA – membru
 • CĂLIN ARGHIRA – membru
 • ADĂSCĂLIȚEI DANIELA – membru

 

Comisia de analiză a dosarelor ”Bani de liceu” și a altor forme de ajutor financiar

 • Președinte Prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU – director adjunct
 • Responsabil secretar șef PÎNZARIU ANAMARIA
 • Membri: inf. IGNAT GABRIEL-CĂTĂLIN, lab. PASCARIU CRISTINA

 

Responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

 • ROMAN GHEORGHE

 

Comisia de analiză a dosarelor de burse școlare și a altor forme de ajutor financiar

 • Președinte: Prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU – director adjunct
 • DUȚĂ ELENA – contabil șef
 • PÎNZARIU ANAMARIA – secretar
 • LIPȘA CRINA – membru

 

Comisia pentru notarea ritmică a elevilor

 • Responsabil Prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU – director adjunct
 • Membri: Șefii de catedră

 

Comisia de reactualizare a Planului de Dezvoltare Instituțională (PDI)

 • Responsabil Prof. ȘLINCU GEORGEL COSTEL – directorul colegiului
 • Membru – prof. PĂDURARIU PETRU SILVIU – director adjunct
 • Membru – prof. NICORICI SONIA
 • Membru – prof. DRĂGHICI CRISTINA-IONELA
 • Membru – prof. IGNAT LUMINIȚA
 • Membru – prof. ADĂSCĂLIȚEI DANIELA-ELENA
 • Membru – prof. PUIU OTILIA
 • Membru – prof. STEGARU VIORICA

 

An școlar 2020-2021

Comisii metodice, șefi de catedre

 1. Limba și literatura română: prof. Azoicăi Daniela
 2. Limbi moderne: prof. Ifrim Monica
 3. Matematică: prof. Stegaru Viorica
 4. Informatică: prof. Drăghici Cristina
 5. Științe: prof. Nicorici Sonia
 6. Socio-umane, religie: prof. Constantin Xenia
 7. Istorie-geografie: prof. Grădinariu George
 8. Arte: prof. Agrăpinei Carmen

 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

 • Responsabil – prof. Nicorici Sonia
 • Membru – prof. Ignat Luminița
 • Membru – prof. Adăscăliței Daniela
 • Membru – prof. Stegaru Viorica
 • Membru – Vaipan Oana – reprezentantul părinților
 • Membru – Iftimie Mihai – reprezentantul elevilor
 • Observator LSI – prof. Drăghici Cristina

 

Comisia de reactualizare a Planului de Dezvoltare Instituțională (PDI)

 • Prof. dr. Lidia Baroi – directorul colegiului
 • Prof. Pădurariu Petru-Silviu – directorul adjunct al colegiului
 • Prof. Cucoreanu Gianina-Magdalena – membru CA
 • Prof. Drăghici Cristina Ionela – membru
 • Prof. Ifrim Monica – membru
 • Prof. Pavel Daniela – membru

 

Comisia ”Formarea Continuă și Perfecționarea Cadrelor didactice”

 • Responsabil – Prof. Jîșcanu Claudia
 • Membru – Prof. Pavel Daniela
 • Membru – Prof. Mistrinescu Lucica Nicolina

 

Comisia pentru curriculum

 • Responsabil: prof. dr. Lidia BAROI – director
 • Membri – responsabili de catedre: prof. Azoicăi Daniela (limba română), prof. Ifrim Monica (limbi moderne), prof. Stegaru Viorica (matematică), prof. Drăghici Cristina (informatică), prof. Nicorici Sonia (științe), prof. Constantin Xenia (socio-umane), prof. Grădinariu George-Marian (istorie), prof. Agrăpinei Carmen (arte)

 

Comisia pentru actualizare R.I. și R.O.F.

 • Responsabil: prof. Anechi Loredana

 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 • Responsabil – Prof. Bucșă Cristina
 • Membru – Prof. Ignat Luminița
 • Membru – Prof. Axiniei Iolanda

 

Comisia de monitorizare a frecvenței/ Raportare online

 • Prof. Adăscăliței Elena Daniela
 • Prof. Alexandru Teodora

 

Comisia de întocmire a orarului cadrelor didactice

 • Responsabil – Prof. Ignat Gabriel
 • Membru – Prof. Stegaru Viorica

 

Comisia SNAC

 • Prof. AGRĂPINEI CARMEN

 

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 • Responsabil  – Prof. Constantin Xenia
 • Membru – Prof. Alexandru Gabriel
 • Membru – Prof. Grădinariu George
 • Membru – Prof. Mandache Vasile
 • Membru – Prof. Adăscăliței Daniela
 • Membru – Prof. Hîrtopeanu Răzvan
 • Membru – Prof. Morariu Liviu

 

Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

 • Președinte: Prof. dr. Lidia BAROI – director
 • Administrator SIIIR: Ignat Gabriel-Cătălin – analist programator
 • Membru – Borcea Daniela – secretar șef
 • Membru – Duță Elena – administrator financiar (contabil șef)
 • Membru – Prof. Ignat Gabriela-Luminița
 • Membru – Prof. Agrăpinei Carmen

 

Comisia pentru notarea ritmică

 • Responsabil: Prof. Pădurariu Petru-Silviu – director adjunct
 • Membri: Șefii de catedră

 

Comisia de analiză a dosarelor ”Bani de liceu” și a altor forme de ajutor financiar

 • Președinte: Prof. Pădurariu Petru Silviu – director adjunct
 • Responsabil: secretar șef Borcea Daniela
 • Membri: ec. Duță Elena, inf. Ignat Gabriel-Cătălin

 

Comisia pentru combaterea și prevenirea violenței

 • Responsabil: Prof. Pădurariu Petru-Silviu – director adjunct
 • Membri: profesorii diriginți

 

Comisia de organizare a serviciului pe școală

 • Responsabil  – Prof. Stegaru Viorica
 • Membru – Prof. Alexandru Gabriel

 

Comisia privind monitorizarea orarului și realizarea lecțiilor online

 • Responsabili: Prof. dr. Lidia BAROI – director, Prof. Petru Silviu PĂDURARIU – director adjunct
 • Membri: responsabilii CA

 

Comisia de etică

 • Consilier etică – Prof. Anechi Loredana
 • Membru – Prof. Bucșă Cristina

 

Comisia de control managerial intern

 • Responsabil – Prof. Pădurariu Petru-Silviu – director adjunct
 • Membru – Contabil Duță Elena
 • Membru – Secretar șef Borcea Daniela

 

An școlar 2018-2019
I. RESPONSABILI ARII CURRICULARE
   1. Limbă și comunicare: prof. Azoicăi Elena-Daniela
   2. Matematică și științe: prof. Stegaru Viorica
   3. Om și societate: prof. Nechifor Cristina
   4. Arte (educație plastică, educație muzicală) / Educație fizică și sport: prof. Agrăpinei Carmen
   5. Tehnologie (TIC, informatică, educație antreprenorială): prof. Drăghici Cristina-Ionela
   6. Consiliere și orientare: prof. Constantin Xenia
II. RESPONSABILI COMISII METODICE, ALTE COMISII
   1. Limba și literatura română: prof. Anechi Nancy-Loredana
   2. Matematică și informatică: prof. Drăghici Cristina-Ionela
   3. Fizică, chimie, biologie: prof. Pădurariu Petru-Silviu
   4. Socio-umane, religie: prof. Constantin Xenia
   5. Istorie-geografie: prof. Lipșa Crina
   6. Arte / educație fizică și sport: prof. Agrăpinei Carmen
   7. Limbi moderne: prof. Cucoreanu Gianina-Magdalena
   8. Comisia diriginților: prof. Pavel Daniela
III. COMISII PERMANENTE
1. Comisia de analiză a dosarelor de bursă, bani de liceu și a altor forme de ajutor financiar
    Președinte: prof. Cucoreanu Gretti-Beatrice – director adjunct
    Responsabil: secretar Iftimie Liliana
    Membri: contabil Duță Elena, informatician Ignat Gabriel-Cătălin
2. Comisia de monitorizare a frecvenței / Raportare online
    Prof. Adăscăliței Elena-Daniela
    Prof. Șandru Claudius-Marius
    Prof. Alexandru Teodora
3. Comisia pentru notarea ritmică a elevilor
    Șefii de catedră
4. Comisia pentru verificarea documentelor școlare
    Directorii
    Șefii de arii
5. Comisia SSM și PSI
    Responsabil: prof. Constantin Xenia
    Membri: prof. Alexandru Amedeo-Gabriel, prof. Grădinariu George, prof. Mandache Vasile, prof. Mistrinescu Lucica-Nicolina, prof. Adăscăliței Elena-Daniela, prof. Hîrtopeanu Răzvan
6. Comisia pentru curriculum
    Responsabil: prof. Puiu Otilia-Mariana – director
    Membri: prof. Cucoreanu Gretti-Beatrice – director adjunct; responsabilii de arii curriculare
7. Comisia pentru stimularea promovării școlii în proiecte europene
    Responsabil: prof. Pavel Daniela
    Membri: prof. Șlincu Georgel, prof. Șlincu Iulia, prof. Cucoreanu Gianina-Magdalena, prof. Ifrim Monica-Vasilica, prof. Stoica Iulia-Maria, prof. Jîșcanu Claudia-Daniela
8. Comisia de perfecționare a cadrelor didactice
    Responsabil: prof. Axiniei Iolanda-Nicoleta
    Membri: prof. Lipșa Crina, prof. Mistrinescu Lucica-Nicolina, prof. Roman Gheorghe
9. Comisia pentru programe și proiecte educative
    Responsabil: CPAESE
    Membri: prof. Stegaru Viorica, prof. Pavel Daniela, prof. Hîrtopeanu Răzvan, prof. Nicorici Sonia, prof. Ifrim Monica-Vasilica, prof. Adăscăliței Elena-Daniela, prof. Agrăpinei Carmen
10. Comisia pentru coordonarea pregătirii elevilor în vederea susținerii examenelor de absolvire, de bacalaureat. Olimpiade și concursuri școlare
    Responsabil: prof. Codreanu Marinela
    Membri: secretar Iftimie Liliana, informatician Ignat Gabriel-Cătălin; diriginții claselor a XII-a
11. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
    Responsabil: prof. Nicorici Sonia
    Membri: prof. Baroi Lidia, prof. Ignat Gabriela-Luminița, prof. Drăghici Cristina-Ionela, prof. Pădurariu Petru-Siviu, prof. Adăscăliței Elena-Daniela, reprezentantul Consiliului Local, reprezentantul Comitetului de părinți pe școală, reprezentantul elevilor
12. Comisia pentru inventariere și evaluare/casare și manuale școlare
    Responsabil: prof. Cucoreanu Gretti-Beatrice – director adjunct
    Membri: prof. Pădurariu Petru-Silviu, laborant Pascariu Cristina, prof. Lipșa Crina, prof. Nicorici Sonia, prof. Gherman Willy, prof. Mandache Vasile, ec. Duță Elena, paznic Neamțu Daniel
13. Comisia pentru actualizare RI și ROF
    Responsabil: prof. Anechi Nancy-Loredana
    Membri: prof. Ignat Gabriela-Luminița, prof. Ifrim Monica-Vasilica, prof. Hură Mihaela, prof. Drăghici Cristina-Ionela
14. Comisia pentru combaterea și prevenirea violenței
    Responsabil: prof. Bucșă Cristina
    Membri: prof. Gherasim Daniela, prof. Grădinariu George-Marian, prof. Mistrinescu Lucica-Nicolina, prof. Axiniei Iolanda-Nicoleta, prof. Alexandru Amedeo-Gabriel
15. Comisia de organizare a serviciului pe școală și de întocmire a orarului
    Responsabil: prof. Gherman Willy
    Membri: informatician Ignat Gabriel-Cătălin, prof. Stegaru Viorica, prof. Pădurariu Petru-Silviu, prof. Alexandru Amedeo-Gabriel
16. Comisia pentru promovarea imaginii colegiului
    Responsabil: prof. Ifrim Monica-Vasilica
    Membri: prof. Pavel Daniela, prof. Agrăpinei Carmen, prof. Adăscăliței Elena-Daniela, prof. Stegaru Viorica, prof. Stoica Iulia-Maria, prof. Drăghici Cristina-Ionela, prof. Azoicăi Elena-Daniela
17. Comisia SNAC
    Responsabil: prof. Agrăpinei Carmen
    Membri: prof. Bucșă Cristina, prof. Mandache Vasile, prof. Ifrim Monica-Vasilica, prof. Azoicăi Elena-Daniela, prof. Baroi Lidia
18. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității și Comisia de etică
    Responsabil: prof. Anechi Nancy-Loredana
    Membri: prof. Bucșă Cristina, prof. Axiniei Iolanda-Nicoleta; secretar șef Iftimie Liliana, prof. Pădurariu Petru-Silviu, prof. Prisacariu Camelia
19. Comisia de control managerial intern
    Responsabil: prof. Cucoreanu Gretti-Beatrice – director adjunct
    Membri: prof. Adăscăliței Elena-Daniela, prof. Stegaru Viorica, prof. Nicorici Sonia, prof. Pavel Daniela, prof. Nechifor Cristina, prof. Azoicăi Elena-Daniela, prof. Pădurariu Petru-Silviu, contabil șef Duță Elena, secretar șef Iftimie Liliana

 

Lasă un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.