• 0231 613 464
 • grigore_ghicavv@yahoo.com

Avizier

–  BACALAUREAT 2024  –

calendar_Bac_august_2024

 

Rezultate competențe lingvistice și digitale
Rezultate_Competente_Bac_2024

 

Anunt_2024_Repartizare_competente_LCI_27iun

 

Bac_2024_Repartizare_competente_LCI_27iun

 

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR

LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2024

Repartizare competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională – SCRIS – miercuri, 26 iunie
Bac_2024_Repartizare_competente_LCI_SCRIS

 

Anunt_Proba_C_Bac_2024_1

 

Repartizare competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională
Bac_2024_Repartizare_competente_LCI

 

 

Repartizare competențe digitale
Bac_2024_Repartizare_competente_DIG

 

Repartizare competențe limba română
Bac_2024_Repartizare_competente_limba_romana_Ghica

 

 

 

Anunț licitație

Anunț de participare la licitație pentru ÎNCHIRIERI spații

 

anunt licitatie spatii

 

HCA nr. 2129 din 05.04.2024

ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU TITLUL ȘTIINȚIFIC DE DOCTOR PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

HCA 2129/05.04.2024

HCA_2129_05_04_2024

 

 

Anunț de presă

„DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE GHICA DOROHOI”

 

Anunt incepere proiect SmartLab_CN_Ghica

 

 

Clasa a IX-a B  –  Matematică-Informatică  –  Informatică intensiv

2023 – 2024

9A_2023_2024

 

 

Clasa a IX-a A  –  Matematică-Informatică  –  Engleză intensiv

2023 – 2024

9B_2023_2024

 


–  BACALAUREAT 2023  –  Sesiunea AUGUST  –

 • În atenția candidaților

 

vizualizare_lucrari_bac_august_2023

 

Contestatii_BAC_august_2023

 

Anunt_BAC_august_2023

 


 

ANUNT_eliberare_acte_sudii_2023

 

–  BACALAUREAT 2023  –

 • În atenția candidaților

 

afisare_rezultate_bac2023

 

depunere_contestatii_bac2023

 

Model cerere contestație BAC 2023

CERERE CONTESTATIE

 

Model-cerere-contestatie-BAC-2023 (editabil)

 


 

REPARTIZARE proba E.d)

GHICA_Proba_Ed_Repartizare

 

REPARTIZARE proba E.c)

GHICA_Proba_Ec_Repartizare

 

INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFĂȘURAREA BACALAUREATULUI – 2023

INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFASURAREA BACALAUREATULUI_2023

 

REPARTIZARE proba E.a) – Limba și literatura română

GHICA_Proba_Ea_REPARTIZARE

 

Important!

 • Toate informațiile în legătură cu proba Ea se găsesc afișate la Centrul de Examen.
 • Accesul în Centrul de Examen pentru elevi se face în intervalul orar 7,30-8,30.

Succes !

 


 

Programul de activități – Săptămâna verde

 • 27 – 31.03.2023

program_activitati_Saptamana_verde

 

bani_liceu_2022

 

– În atenția elevilor înscriși la examenul de bacalaureat 2022 –

sesiunea august-septembrie

Proba C, de evaluare a competențelor într-o limbă străină, va avea loc în următoarele zile:

 • 26 august 2022, proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă.

  • Proba de înțelegere a unui text audiat începe la ora 12.00, cu durată de 20 minute, iar cea scrisă la ora 13.00, cu durată de 120 minute

  • Elevii vor fi prezenți cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începerea probelor!

repartizare_audio

https://asachibt.ro/examene/bacalaureat/545-proba-c-bacalaureat-2022

 • 29 august 2022, proba orală, conform planificării individuale pe ore; candidații vor fi prezenți cu cel puțin 30 de minute înainte de ora planificată.

 

 

Proba D, de evaluare a competențelor digitale, se va desfășura în laboratoarele de informatică ale COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” – BOTOȘANI, în ziua de 25 august 2022, între orele 12,30 și 14,30.

Candidații vor fi prezenți la ora 12,30.

Asistenții verifică documentul de identitate al fiecărui candidat aflat în sală.

Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

https://asachibt.ro/examene/bacalaureat/544-proba-d-bacalaureat-2020

 

repartizare_proba_A_22_08_2022

 

 

mate_info_2022_CN_Ghica

 

Anunt_inscriere_clasa_a_IX_a_2022_2023

 

Procedura operațională de atribuire a orelor de consiliere

Procedura_operationala_de_atribuire_a_orelor_de_consiliere

 

Anunț reexaminare

Anunt_reexaminare

 

 

–  BACALAUREAT 2022  –

C O N T E S T A Ț I I  –  iunie-iulie 2022


ANUNȚ

CN_Ghica

 

Cerere de contestație

CN_Ghica_CERERE

 

 

Repartizare competențe engleză / franceză – SCRIS – 15 iunie, ora 11.30

https://colegiulghica.ro/wp-content/uploads/2022/06/Bac_2022_Repartizare_competente_engleza_franceza_SCRIS_Ghica.pdf

Bac_2022_Repartizare_competențe_engleză_franceză_SCRIS_Ghica

 

Repartizare competențe engleză / franceză – ORAL

https://colegiulghica.ro/wp-content/uploads/2022/06/Bac_2022_Repartizare_competente_engleza_franceza_ORAL_Ghica.pdf

Bac_2022_Repartizare_competențe_engleză_franceză_ORAL_Ghica

 

Repartizare competențe digitale

https://colegiulghica.ro/wp-content/uploads/2022/06/Bac_2022_Repartizare_competente_digitale_Ghica.pdf

Bac_2022_Repartizare_competențe_digitale_Ghica

 

Repartizare competențe limba română

https://colegiulghica.ro/wp-content/uploads/2022/06/Bac_2022_Repartizare_competente_limba_romana_Ghica.pdf

Bac_2022_Repartizare_competențe_limba_română_Ghica

 

Anunț concurs post Contabil – Nr. 3444 din 27.05.2022
Anunt_concurs_post_Contabil_Nr_3444_din_27_05_2022

 

Anunț concurs post Paznic – Nr. 3202 din 16.05.2022
Anunt_concurs_post_Paznic__Nr_3202_din_16_05_2022 Bibliografie_concurs_post_Paznic

 

Nota_ME_27648_15.04.2022_corigente

 

Decizia_229_15_03_2022_Comisie_simulare_bac_2022

 

CERERE adeziune – Asociația „Grigore Ghica 2014” – Dorohoi

 

Situație vaccinare împotriva Covid-19

 • personal didactic: 38 / 51   (75%)
 • personal didactic auxiliar: 3 / 6   (50%)
 • personal nedidactic: 2 / 9   (22%)

TOTAL: 43 / 66   (65%)


 

cerere_inscriere_clasa_a_IX_a_CN_Ghica

 

INSCRIERI_Bac_august_septembrie_2021_CN_Ghica

 

 

Rezultate_concurs_Secretar_sef_Nr_2368_din_27_05_2021

Anunț concurs post Secretar șef (1 normă) – Nr. 1739 din 28.04.2021

Anunt_concurs_post_Secretar_sef_Nr_1739_din_28_04_2021

 

Nr. 1739  din 28.04.2021

A N U N Ț

 

Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi, județul Botoșani, organizează concurs, în baza HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2014, la sediul din Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 41, județul Botoșani, pentru ocuparea unui post contractual vacant, de secretar șef, cu normă întreagă, cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

 

Condiții specifice postului :

 • Studii superioare juridice/ economice/ IT/ administrative/ management
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : 5 ani
 • Cunoștințe de legislație
 • Cunoștințe de operare MS Office (Excel, Word)
 • Cunoștințe salarizare, resurse umane

 

Dosarele se depun la sediul din Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 41, județul Botoșani, în intervalul 28.04.2021 – 14.05.2021, între orele 10 și 15.

 

Dosarul va conține :

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului unității școlare
 • Copie act de identitate (CI sau pașaport valabil)
 • Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și a altor specializări
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în copie
 • Cazierul judiciar, valabil
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

 

Toate documentele vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la tel. 0231613464.

 

Tematica de concurs :

 • Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ preuniversitar
 • Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat
 • Funcțiile didactice, didactice – auxiliare și nedidactice din învățământul preuniversitar
 • Protecția informațiilor clasificate, definiții, informații cu caracter de secret de serviciu
 • Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor
 • Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar
 • Contractul individual de muncă, salarizare
 • Cunoștințe de legislație privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale și a adeverințelor
 • Cunoștințe de legislație privind acordarea de burse, bani de liceu
 • Cunoștințe generale de arhivare
 • Cunoștințe de operare pe calculator (Excel, Word)
 • Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE :

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba practică
 4. Interviul

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • OMENCS nr.5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare
 • HG500/2011 privind registrul general de evidență al salariaților, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 284/2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, actualizată
 • Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic-auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare
 • OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordinul 5576/ oct.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul 5085/sept 2019 al MECTS
 • HG 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” actualizată
 • HG 712/2018 de modificarea criteriilor de acordare a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Legea 16/1996 privind Arhivele Naționale, actualizată

 

Etapa de concurs Data/perioada ora
Publicarea anunțului în Monitorul Oficial 28.04.2021
Înscrierea 28.04 – 14.05.2021 10 – 15
Evaluarea dosarelor 17.05.2021 10 – 12
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 17.05.2021 13
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 17.05.2021 13 – 14
Afișarea soluționării contestațiilor 17.05.2021 15
Proba scrisă 25.05.2021 – 2 ore 10 – 12
Proba practică 26.05.2021 – 1 oră 10 – 11
Interviu 27.05.2021 10
Afișarea rezultatelor 27.05.2021 14
Depunerea contestațiilor 27.05.2021 14 – 16
Soluționarea contestațiilor 28.05.2021 9 – 11
Afișarea rezultatelor finale 28.05.2021 12

 

 

 

 

 

 

BURSE_APROBATE_SEM_II_2020_2021

 

 

 

 

 

Anunt burse merit si sociale lit

Anunt burse sociale

Anunt burse studiu

 

 

OME.MS3235.93.2021. organizarea activitatii in unitatile de invatamant

 

Scenarii aprobate CJSU – Adresa nr.1271

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Privind selecția beneficiarilor de laptopuri în cadrul

Proiectului privind învățământul secundar ROSE

Sprijin și unitate prin competență spre o carieră europeană de succes (SUCCES)

 

 

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

 

 

 

 

 

Cerere-alocatie-de-stat-pentru-tinerii-care-au-implinit-varsta-de-18-ani

 

 

Conditii_specifice_ocupare_posturi

 

Anunț concurs post paznic (1 normă) – Nr. 1969 din 06.01.2020

Anunt_concurs_post_paznic_Nr_1969_din_06_01_2020

Anunț concurs post îngrijitor (1 normă) – Nr. 1510 din 21.11.2018

Anunt_concurs_post_ingrijitor_Nr_1510_din_21_11_2018