• 0231 613 464
  • grigore_ghicavv@yahoo.com

Verde pentru viitor

 

Nr. 22 / 26.06.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

 

„Verde pentru viitor”

NR. 663/H/13.06.2024

Asociația NICADOR , în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi implementează proiectul „Verde pentru viitor”, cod nr. 663/H/13.06.2024, finanțat prin Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, de Administrația Fondului pentru Mediu.

Scopul proiectului este formarea unor atitudini ecologice pro-active în rândul elevilor de la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi cu impact asupra comunității locale din municipiul Dorohoi prin schimbarea mentalităților și îndreptarea atenției asupra responsabilității față de mediu.

Rezultate așteptate

  • Realizarea manualului de educație „Verde pentru viitor” cuprinzând 12 tematici de mediu abordate de proiect cu conținuturi informative pentru partea teoretică, studii de caz și teme de lucru / de reflecție pentru componenta practică și aplicativă a demersului educativ (durata – 3 luni)
  • Etapa achizițiilor cognitive – 510 elevi (14 – 18 ani) de la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi vor participa la evenimente educaționale – în cadrul cărora se expun prezentări pe tematica de mediu abordată și se dezbat aspecte de interes pentru beneficiari (durata – 3 luni)
  • Etapa acțiunilor practice de protecție a mediului (durata 6 luni) se organizează și desfășoară o suită de acțiuni practico-aplicative, având scopul de a determina comportamente eco-civice adecvate în rândul elevilor participanți și prin multiplicarea efectului și în rândul populației municipiului Dorohoi: Acțiuni de ecologizare, vizite de monitorizare a speciilor și habitatelor în arii naturale protejate din județul Botoșani, vizită de documentare și analiza la stația meteo Botoșani, vizită de documentare și observare a metodelor și tehnicilor de tratare a apei potabile pentru alimentarea populației la stația de tratare a apei potabile Bucecea, acțiuni de determinări ecologice a apei, acțiuni de monitorizare a calității apelor din fântâni/ izvoare din municipiul Dorohoi, dezbatere privind stimularea utilizării transportului cu emisii scăzute prin utilizarea mijloacelor de transport ecologice, concursul de fotografie „Verde pentru viitor”
  • Promovarea proiectului se va face online prin intermediul paginilor web și de facebook ale beneficiarului și partenerului și se va realiza un spot audiovideo despre Mediul înconjurător în municipiul Dorohoi

Proiectul Verde pentru viitor vizează îmbunătățirea calității mediului în municipiul Dorohoi prin acțiuni de informare și conștientizare a elevilor de la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi cu privire la beneficiile unui mediu sustenabil bazat pe dezvoltarea durabilă, acțiuni practice de identificare a impactului negativ al activităților umane precum și dezvoltarea atitudinilor responsabile față de protejarea mediului înconjurător prin contribuția fiecăruia la un mediu înconjurător sănătos și cât mai puțin degradat.

 

Data lansării: 13/06/2024, Data încheierii: 12/06/2025

Bugetul Proiectului: 499 895 lei, din care nerambursabil 100%