Acasă » Responsabili comisii metodice

Responsabili comisii metodice

RESPONSABILI  ARII CURRICULARE:

1.Limbă și comunicare: Stoica Iulia
2.Matematica și științe: Șlincu Georgel
3.Om și societate: Nechifor Cristina
4.Arte (educație plastică, educație muzicală) / Educație fizică și sport: Agrăpinei Carmen
6.Tehnologie (TIC, informatică, ed.antreprenorială): Drăghici Cristina
7.Consiliere și orientare: Pavel Daniela

 

RESPONSABILI  COMISII METODICE,  ALTE COMISII:

1.Limba și literatura română: Anechi Loredana
2.Matematică-informatică: Stegaru Viorica
3.Fizică-chimie-biologie: Păduraru Silviu
4.Socio-umane, religie: Ignat Luminița
5.Istorie-geografie: Nechifor Cristina
6.Arte / educație fizică și sport: Agrăpinei Carmen
7.Limbi moderne: Cucoreanu Gianina
8.Comisia diriginților: Pavel Daniela
9.Comisia de analiză a dosarelor de bursă, „Bani de liceu” și a altor forme de ajutor financiar: Secretar, Iftimie Liliana
10.Comisia de monitorizare a frecvenței: Șlincu Georgel
11.Comisia pentru notarea ritmică a elevilor: Cucoreanu Gianina
12.Comisia pentru verificarea documentelor școlare: Cucoreanu Gretti
13.Comisia pentru securitate și sănătate în muncă: Luncă Gheorghe
14.Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor: Șandru Claudiu
15.Comisia pentru curriculum: Puiu Otilia Mariana
16.Comisia pentru stimularea promovării școlii în proiecte europene: Șlincu Iulia
17.Comisia de perfecționare a cadrelor didactice: Roman Gheorghe
18.Comisia pentru activități extracurriculare: Agrăpinei Carmen
19.Comisia pentru coordonarea pregătirii elevilor în vederea susținerii examenelor de absolvire, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare:  Stegaru Viorica
20.Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității: Nicorici Sonia
21.Comisia pentru inventariere: Cucoreanu Gretti
22.Comisia pentru casare: Gherman Willy
23.Comisia pentru actualizare R.I. : Anechi Loredana
24.Comisia pentru combaterea și prevenirea violenței: Nechifor Cristina
25.Comisia pentru manuale școlare: Murariu Bogdan
26.Comisia de organizare a serviciului pe școală: Stegaru Viorica
27.Comisia pentru educație sanitară: Luncă Gheorghe
28.Comisia pentru promovarea imaginii colegiului: Cucoreanu Gretti
29.Comisia S.N.A.C.:  Pavel Daniela
30.Comisia de întocmire a orarului: Gherman Willy

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *